Visitor

Jaar 2009
Vak Architectuur en Algoritmes van Computer Games
Groepsleden Jimmy Cleuren, Robin Marx, Wouter Nivelle en Nick Michiels
Taal C++

 

 

Ogre3D

 • Graphics
 • Animations
 • Particles
 • Caelum voor skybox

NxOgre en NVidia PhysX

 • Convex hulls
 • Ragdolls
 • Collision detection
 • Forces
 • Constructions met joints
 • Triggers

Awesomium

 • GUI en HUD
 • Layout editors

Lua en Luabind

 • Scripting van levels, levelblokken and objecten
 • Creatie van nieuwe objecten in-game
 • Content creatie

AmigoLib en TinyXML

 • Gestures

Fmod

 • Geluid

RakNet

 • Communicatie via netwerk
 • Serializatie van objecten